2.4.2 Реселлінг доменів: EMAIL API

Автоматизоване керування доменами за допомогою EMAIL API в рамках програми реселлінгу доменів здійснюється за допомогою обміну електронними листами у спеціальному форматі. Кожен лист, який надсилається реселлером, повинен містити детальний опис необхідної дії з доменними іменами. Протягом кількох хвилин реселлер отримує відповідь зі статусом виконання поставленого завдання.

Технічні вимоги для коректної роботи EMAIL API:

 • EMAIL API доступний тільки для клієнтів, які набули статусу реселлера доменних імен
 • Електронні листи реселера повинні надсилатися в текстовому режимі без HTML оформлення
 • Email команди приймаються та обробляються виключно при отриманні з поштової скриньки, асоційованої з обліковим записом реселера в особистому кабінеті.
 • Поштовим шлюзом EMAIL API є поштова скринька autoreg@thehost.net.ua. Саме на нього має проводитися відправка email команд реселера

Перелік основних змінних:

 • $CLID - Код клієнта, який отримується в розділі особистого кабінету “Клієнт” - “Інформація про рахунки”.
 • $ACID - Код рахунку в проекті “TheHost Domains Reselling”, що отримується в розділі особистого кабінету “Клієнт” - “Інформація про рахунки”

Коди відповідей:

 • OK - Команда виконана успішно
 • ERROR: Domain status doesn’t allow requested operation- Поточний статус доменного імені у реєстрі доменних імен не допускає проведення запитаної операції
 • ERROR: Insufficient funds - Недостатньо коштів для виконання запитаної операції
 • ERROR: Incorrect transfer code - Недійсний код трансферу доменного імені
 • ERROR: Incorrect CLID/ACID - Некоректні дані CLID/ACID
 • ERROR: Premium or reserved domain - Запитаний домен є преміальним або зарезервований адміністрацією доменної зони
 • ERROR: Incorrect data - У переданому листі на виконання операції з доменним ім’ям виявлено помилку

Зміна неймсерверів домену (NS)

Заголовок EMAIL:

%NSUPDATE DOMAIN%

Тіло EMAIL:

DOMAIN=$DOMAIN_NAME
NS0=$NS0
NS1=$NS1
NS2=$NS2
NS3=$NS3
CLID=$CLID 
ACID=$ACID

Змінні запиту:

 • $DOMAIN_NAME - Назва контакту
 • $NS0 - DNS сервер домену №1
 • $NS1 - DNS сервер домену №2
 • $NS2- DNS сервер домену №3 (опціонально)
 • $NS3 - DNS сервер домену №4 (опціонально)

Реєстрація домену з новим контактом

Заголовок EMAIL:

%CREATE DOMAIN%

Тіло EMAIL:

DOMAIN=$DOMAIN_NAME 
PERIOD=$REGISTRATION_PERIOD
NS0=$NS0
NS1=$NS1 
NS2=$NS2
NS3=$NS3
CONTACT_NAME=$CONTACT_NAME 
CONTACT_FIRSTNAME=$FIRSTNAME
CONTACT_LASTNAME=$LASTNAME
CONTACT_COMPANY=$COMPANY
CONTACT_EMAIL=$EMAIL
CONTACT_PHONE=$PHONE
CONTACT_FAX= 
CONTACT_COUNTRY=$LA_COUNTRY
CONTACT_STATE=$LA_STATE
CONTACT_POSTCODE=$LA_POSTCODE
CONTACT_CITY=$LA_POSTCODE
CONTACT_ADDRESS=$LA_ADDRESS
CLID=$CLID 
ACID=$ACID 

Змінні запиту:

 • $DOMAIN_NAME - Ім’я реєстрованого доменного імені з доменною зоною (приклад “thehost.com.ua”)
 • $REGISTRATION_PERIOD - Кількість років, на яку реєструється домен (приклад “1”). Мінімальне значення – 1, максимальне – 10.
 • $NS0 - DNS сервер домену №1
 • $NS1 - DNS сервер домену №2
 • $NS2 - DNS сервер домену №3 (опціонально)
 • $NS3 - DNS сервер домену №4 (опціонально)
 • $CONTACT_NAME - Назва контакту (приклад “Test domain contact”)
 • $COMPANY - Назва компанії контакту. Для фізичних осіб необхідно вказувати “Private Person”
 • $FIRSTNAME- Ім’я контактної особи в латиниці (приклад “Ivan”)
 • $LASTNAME - Прізвище контактної особи в латиниці (приклад “Ivanov”)
 • $EMAIL - Електронна пошта контакту (приклад “test@test.com”)
 • $PHONE- Телефон контактної особи в потрібному форматі - в номері обов’язково повинні бути присутніми + та 2 пробіли (приклад “+380 67 1234567”)
 • $LA_COUNTRY - Назва країни в латиниці (приклад “Ukraine”)
 • $LA_STATE- Назва області в латиниці (приклад “Kyiv region”)
 • $LA_POSTCODE - Поштовий код (приклад “01001”)
 • $LA_CITY - Назва міста в латиниці (приклад “Kyiv”)
 • $LA_ADDRESS - Адреса в латиниці (приклад “Kreschatik 1”)

Реєстрація домену з існуючим контактом

Заголовок EMAIL:

%CREATE DOMAIN%

Тіло EMAIL:

DOMAIN=$DOMAIN_NAME 
PERIOD=$REGISTRATION_PERIOD
NS0=$NS0
NS1=$NS1
NS2=$NS2
NS3=$NS3 
CONTACT_ID=$CONTACT_ID
CONTACT_NAME=$CONTACT_NAME
 CLID=$CLID 
ACID=$ACID 

Змінні запиту:

 • $DOMAIN_NAME - Ім’я реєстрованого доменного імені з доменною зоною (приклад “thehost.com.ua”)
 • $REGISTRATION_PERIOD - Кількість років, на яку реєструється домен (приклад “1”). Мінімальне значення – 1, максимальне – 10.
 • $NS0 - DNS сервер домену №1
 • $NS1 - DNS сервер домену №2
 • $NS2 - DNS сервер домену №3 (опціонально)
 • $NS3 - DNS сервер домену №4 (опціонально)
 • $CONTACT_ID - Код контакту (актуалізується в розділі “Клієнт” - “Контакти доменів”
 • $CONTACT_NAME - Назва контакту (актуалізується в розділі “Клієнт” - “Контакти доменів”

Продовження доменного імені

Заголовок EMAIL:

%RENEW DOMAIN%

Тіло EMAIL:

DOMAIN=$DOMAIN_NAME
EXPIRE=$EXPIRE_DATE
PERIOD=$RENEW_PERIOD
CLID=$CLID 
ACID=$ACID 

Змінні запити:

 • $DOMAIN_NAME - Ім’я реєстрованого доменного імені з доменною зоною (приклад “thehost.com.ua”)
 • $EXPIRE_DATE - Поточний термін дії домену (приклад “2034-01-14”)
 • $RENEW_PERIOD - Кількість років, на яку продовжується домен (приклад “1”). Мінімальне значення – 1, максимальне – 10.

Трансфер доменного імені з новим контактом

Заголовок EMAIL:

%TRANSFER DOMAIN%

Тіло EMAIL:

DOMAIN=$DOMAIN_NAME
TRANSFER_CODE=$TRANSFER_CODE
NS0=$NS0
NS1=$NS1
NS2=$NS2 
NS3=$NS3 
CONTACT_NAME=$CONTACT_NAME
CONTACT_FIRSTNAME=$FIRSTNAME
CONTACT_LASTNAME=$LASTNAME
CONTACT_COMPANY=$COMPANY
CONTACT_EMAIL=$EMAIL
CONTACT_PHONE=$PHONE
CONTACT_FAX= 
CONTACT_COUNTRY=<$LA_COUNTRY
CONTACT_STATE=$LA_STATE
CONTACT_POSTCODE=$LA_POSTCODE
CONTACT_CITY=$LA_POSTCODE
CONTACT_ADDRESS=$LA_ADDRESS
CLID=$CLID 
ACID=$ACID 

Змінні запиту:

 • $DOMAIN_NAME - Ім’я реєстрованого доменного імені з доменною зоною (приклад “thehost.com.ua”)
 • $TRANSFER_CODE - Числолітерний код трансферу (перенесення) доменного імені
 • $NS0 - DNS сервер домену №1
 • $NS1 - DNS сервер домену №2
 • $NS2 - DNS сервер домену №3 (опціонально)
 • $NS3 - DNS сервер домену №4 (опціонально)
 • $CONTACT_NAME - Назва контакту (приклад “Test domain contact”)
 • $COMPANY - Назва компанії контакту. Для фізичних осіб необхідно вказувати “Private Person”
 • $FIRSTNAME - Ім’я контактної особи в латиниці (приклад “Ivan”)
 • $LASTNAME - Прізвище контактної особи в латиниці (приклад “Ivanov”)
 • $EMAIL - Електронна пошта контакту (приклад “test@test.com”)
 • $PHONE - Телефон контактної особи в потрібному форматі - у номері обов’язково повинні бути присутніми + та 2 пробіли (приклад “+380 67 1234567”)
 • $LA_COUNTRY - Назва країни в латиниці (приклад “Ukraine”)
 • $LA_STATE- Назва області в латиниці (приклад “Kyiv region”)
 • $LA_POSTCODE - Поштовий код (приклад “01001”)
 • $LA_CITY - Назва міста в латиниці (приклад “Kyiv”)
 • $LA_ADDRESS - Адреса в латиниці (приклад “Kreschatik 1”)

Трансфер доменного імені з існуючим контактом

Заголовок EMAIL:

%TRANSFER DOMAIN%

Тіло EMAIL:

DOMAIN=$DOMAIN_NAME
TRANSFER_CODE=$TRANSFER_CODE
NS0=$NS0
NS1=$NS1
NS2=$NS2
NS3=$NS3
CONTACT_ID=$CONTACT_ID 
CONTACT_NAME=$CONTACT_NAME
CLID=$CLID 
ACID=$ACID 

Змінні запиту:

 • $DOMAIN_NAME - Ім’я реєстрованого доменного імені з доменною зоною (приклад “thehost.com.ua”)
 • $TRANSFER_CODE - Числолітерний код трансферу (перенесення) доменного імені
 • $NS0 - DNS сервер домену №1
 • $NS1 - DNS сервер домену №2
 • $NS2 - DNS сервер домену №3 (опціонально)
 • $NS3 - DNS сервер домену №4 (опціонально)
 • $CONTACT_ID - Код контакту (актуалізується в розділі “Клієнт” - “Контакти доменів”
 • $CONTACT_NAME - Назва контакту (актуалізується в розділі “Клієнт” - “Контакти доменів”