Правила надання послуг

Надання всього спектру послуг компанією TheHost базується на нижчевикладених правилах та умовах. Дані правила обов'язкові для виконання всіма Абонентами хостинг-провайдера TheHost.

Загальна термінологія

Компанія TheHost – далі - Виконавець.

Замовник послуг компанії TheHost – далі - Абонент.

Віртуальний хостинг – перелік послуг, що надаються Виконавцем під назвою "Хостинг", "Преміум-хостинг", "Реселінг хостингу".

Віртуальний сервер – перелік послуг, що надаються Виконавцем під назвою "VPS/VDS" і передбачають надання Абоненту віртуального виділеного сервера із зовнішньою статичною IP-адресою.

Виділений сервер– перелік послуг, що надаються Виконавцем під назвою "Сервери", "Виділений фізичний сервер" і передбачають надання Абоненту виділеного фізичного сервера із зовнішньою статичною IP-адресою і фізичним розміщенням на технічних потужностях Виконавця.

ПЗ – програмне забезпечення будь-якого виду, що включає в себе скрипти веб-сайтів.

Сервіс "Мої платіжні картки", далі за текстом МПК, доступний в особистому кабінеті Виконавця за адресою https://my.thehost.com.ua. Сервіс дозволяє додавати персональні платіжні картки систем оплати Visa, MasterCard та ПРОСТІР, далі за текстом МПС, для обліку в особистому кабінеті.

1. Обов'язки Виконавця:

1.1. Надати Абоненту послуги, що відповідають обраному Абонентом тарифному плану.

1.2. Зареєструвати Абонента шляхом створення можливості реєстрації персонального акаунту в Особистому кабінеті.

1.3. Надавати послуги відповідно до характеристик, що описані на офіційному сайті Виконавця.

1.4. Зберігати конфіденційну інформацію Абонента, отриману від нього при реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Надати базову і технічну підтримку Абоненту, пов'язану з роботою замовлених послуг, що включає:

1.5.1. Консультаційну допомогу з реєстрації, перенесення на обслуговування до Виконавця, продовження і налаштування доменних імен, зареєстрованих у Виконавця;

1.5.2. Консультаційну допомогу при проведенні замовлень і продовження строку дії всього переліку послуг Виконавця;

1.5.3. Консультації з технічних характеристик і властивостей послуг Виконавця;

1.5.4. Консультації з розміщення і запуску веб-ресурсів Абонента на замовлених послугах Виконавця;

1.5.5. Допомогу у встановленні та, на прохання Абонента, самостійне встановлення замовлених у Виконавця SSL-сертифікатів у межах замовлених у Виконавця послуг Віртуального хостингу, Віртуальних серверів або Виділених фізичних серверів. При цьому встановлення передбачає інтеграцію SSL-сертифіката сайту в панель керування хостингом або віртуальним сервером, але не передбачає можливої модифікації вихідного коду скриптів і файлів сайту для його коректної роботи за протоколом HTTPS;

1.5.6. Безкоштовну і повну заміну компонентів обладнання, що відмовили, послуги Виділених фізичних серверів;

При цьому базова і технічна підтримка Абонентів не включає:

1.5.7. Розробки веб-сайту та іншого програмного забезпечення для Абонента;

1.5.8. Виправлення і модифікації вихідного коду веб-сайтів і ПЗ Абонента;

1.5.9. Модифікації елементів графіки та дизайну ресурсів Абонента;

1.5.10. Проведення заходів, що направлені на підвищення позицій веб-сайту Абонента в результатах видачі пошукових систем у мережі Інтернет;

1.5.11. Безкоштовне лікування та очищення ресурсів Абонента від вірусів чи іншого шкідливого коду;

1.5.12. Встановлення/налаштування і видалення нестандартного програмного забезпечення на послугах Абонента;

1.5.13. Адміністрування і модифікації контенту веб-ресурсів Абонента;

1.5.14. Відновлення працездатності Віртуальних і Виділених серверів Абонента після псування програмного забезпечення, спричиненого діями Абонента;

1.5.15. Оновлення ПЗ веб-сайтів Абонента і відстежування існування нових оновлень.

2. Обов'язки Абонента

2.1. Своєчасно сплачувати послуги Виконавця відповідно до обраного тарифного плану.

2.2. Абонент зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови обслуговування та Правилами надання послуг на офіційному сайті Виконавця за адресою thehost.ua.

2.3. Не порушувати даних Правил надання послуг.

3. Правила реєстрації та перенесення доменних імен

3.1. Виконавець надає Абоненту можливість реєстрації, продовження і перенесення доменів як на користь Виконавця, так і на користь третіх осіб.

3.2. Усі операції з доменами, включаючи оплату, здійснюються за допомогою автоматизованої системи особистого кабінету.

3.3. Повернення грошових коштів за будь-яку платну операцію з доменними іменами неможливе, оскільки така процедура не передбачена чинними правилами реєстрів доменних імен і Виконавець не зможе повернути свої кошти за ту чи іншу платну операцію в реєстрі доменних імен.

3.4. Реєстрація доменних імен передбачає надання персональної інформації про потенційного власника прав на доменне ім'я. При цьому дані, що ідентифікують користувача, є відкритими і можуть бути опубліковані в загальнодоступних джерелах, у які входить база даних WHOIS.

3.5. Передання прав на доменне ім'я, трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюється за офіційним листом від Абонента. Якщо доменне ім'я зареєстровано на юридичну особу, для передання прав/трансферу потрібен лист на бланку організації, з печаткою організації і підписом керівника. Якщо доменне ім'я зареєстровано на фізичну особу, то для передання прав/трансферу разом із заявою надаються копії першої і другої сторінок паспорта, що засвідчують підпис Абонента. У разі зупинки обслуговування Абонентів Виконавець гарантує переведення доменних імен до іншого Реєстратора зі збереженням інформації користувача і власності кожного доменного імені.

3.6. Абонент погоджується з тим, що Виконавець може відмовити в праві на виконання будь-якої платної операції з доменним іменем, а також відмовити в праві виконання перенесення доменного імені на обслуговування до стороннього реєстратора доменних імен, в праві на виконання зміни власника доменного імені у випадках, коли послуги Виконавця не були повністю або частково оплачені або в ситуації, коли баланс Абонента в особистому кабінеті від’ємний. Абонент розуміє, що заборгованість з оплати послуг Виконавця може бути наслідком несвоєчасної оплати або несплати інших сервісів і послуги Виконавця та погоджується з тим, що даний факт може бути блокуючим у виконанні описаних вище операцій із доменним іменем.

3.7. Уся інформація, надана Абонентом Виконавцю з метою делегування доменного імені, має бути повною, правдивою і точною.

3.8. Абонент повинен негайно повідомляти Виконавцю про будь-які зміни інформації, згаданої в пункті 3.6, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом усього строку делегування доменного імені.

3.9. Абонент приймає і погоджується з тим, що в разі виявлення Виконавцем неправильної чи неправдивої інформації, наданої при реєстрації чи зміні контактних даних домену, Виконавець має право призупинити делегування домену до того часу, поки правильна інформація не буде надана Абонентом.

3.10. Абонент розуміє, що йому відома та зрозуміла мета збору, збереження і публікації інформації, що надається ним Виконавцю і необхідна для надання процесу делегування доменного імені, а також те, що він знає і згоден із тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступний у реальному часі через WHOIS чи інший схожий сервіс.

3.11. Абонент ознайомився і згоден із Регламентом публічних доменів, який опубліковано за адресою: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua

3.12. Абонент ознайомився та згоден із Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, який опубліковано за такою адресою: https://hostmaster.ua/policy/ua

3.13. Абонент ознайомився та згоден із Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua та kiev.ua, який опубліковано за адресою: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua

3.14. Абонент ознайомився та згоден із Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах nikolaev.ua та mk.ua, який опубліковано за адресою: http://sunic.ua/uk_UA/page/documents

3.15. Абонент ознайомився та згоден із Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен третього рівня в доменах odessa.ua, odesa.ua та od.ua, який опубліковано за адресою: http://sunic.ua/uk_UA/page/documents

3.16. Абонент ознайомився та згоден із Регламентом супроводження доменних імен, які не обслуговуються Реєстратором. Регламент опубліковано за адресою: http://sunic.ua/uk_UA/page/documents

3.17. Абонент ознайомився та згоден із Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA, опублікованою за адресою: https://hostmaster.ua/policy/ua-drp

3.18. Обов'язковою умовою реєстрації домену 2-го рівня в доменній зоні .UA є наявність в Абонента сертифіката на торгову марку, однойменну з назвою бажаного домену. Без даного документа зареєструвати домен неможливо. Заявки на реєстрацію доменів у доменній зоні .UA оброблюються Оператором реєстру в ручному режимі тільки в робочі дні. Мінімальний строк розгляду заявки на реєстрацію доменного імені у зоні .UA становить 3 робочих дні. Важливою особливістю даної доменної зони є той факт, що власником доменного імені в зоні верхнього рівня .UA є власник відповідної торгової марки, яка обов'язково вказується Абонентом при формуванні заявки на реєстрацію домену. Суб'єкт, вказаний Абонентом при реєстрації у формі контакту домену, власником домену у зоні верхнього рівня .UA не буде.

3.19. Абонент ознайомився та згоден із Регламентом публічного інтернет-сервісу WHOIS https://hostmaster.ua/services

3.20. Абонент ознайомився та згоден із Порядком супроводу доменного імені в разі, коли воно не обслуговується реєстратором, опублікованому за адресою: https://hostmaster.ua/services

3.21. Абонент поінформований про те, що в разі несвоєчасного продовження доменного імені, термін можливого безсанкційного відновлення доменного імені "AutoRenewGracePeriod" може бути скорочено Реєстратором до 20 днів із моменту закінчення терміну дії домену

3.22. Абонент розуміє, що, у разі відсутності продовження доменного імені протягом 20 днів з моменту закінчення терміну дії домену, останній перейде в статус "RedemptionPeriod" і стандартна операція продовження буде вже не доступня для такого доменного імені. Для збереження права власності та активації роботи доменного імені, у такому разі, буде потрібна спеціальна операція відновлення домену зі статусу "RedemptionPeriod", вартість якої перевищує ціну стандартної операції продовження домену на 1 рік не менш ніж у 5 разів. Точна вартість операції відновлення домену із статусу "RedemptionPeriod" залежить від поточного регламенту адміністрації доменної зони та цінової політики Виконавця.

3.23. Операція відновлення доменного імені зі статусу RedemptionPeriod одночасно продовжує домен на 1 календарний рік. Вартість продовження вже включена у вартість операції відновлення та не вимагає додаткових сплат зі сторони Абонента.

3.24. Внаслідок військових дій від 24.02.2022, на території України було виконано тимчасову зміну політики обслуговування доменних імен у статусі "RedemptionPeriod" для перерахованих нижче доменних зон: .UA, .COM.UA, .ORG.UA, .IN.UA., .NET.UA, .KIEV.UA, .KYIV.UA, .CHERKASSY.UA, .CHERKASY.UA, .CK.UA, .CHERNIGOV.UA, .CHERNIHIV.UA, .CN.UA, .CHERNOVTSY.UA, .CHERNIVTSI.UA, .CV.UA, .IVANO-FRANKIVSK.UA, .IF.UA, .KIROVOGRAD.UA, .KR.UA, .KHERSON.UA, .KS.UA, .KHMELNITSKIY.UA, .KM.UA, .LUTSK.UA, .LT.UA, .VOLYN.UA, .POLTAVA.UA, .PL.UA, .ROVNO.UA, .RIVNE.UA, .RV.UA, .UZHGOROD.UA, .UZ.UA, .VINNICA.UA, .VN.UA, .ZHITOMIR.UA, .ZT.UA, .KH.UA, .ZP.UA, .DN.UA, .LG.UA, .SUMY.UA, .KHARKOV.UA, .LUGANSK.UA, .SM.UA, .KHARKIV.UA, .DONETSK.UA, .ZAPORIZHZHE.UA, .DP.UA, .DNIPROPETROVSK.UA, .DNEPROPETROVSK.UA, .CO.UA, .BIZ.UA, .OD.UA, .ODESSA.UA, .ODESA.UA, .MK.UA, .NIKOLAEV.UA, TERNOPIL.UA, TE.UA. Згідно з положеннями тимчасової політики обслуговування, вартість відновлення доменних імен у статусі "RedemptionPeriod" з 24.02.2022 по 30.04.2023 прирівнюється до 2 стандартних операцій продовження, а з 01.05.2023 прирівнюється до 4 стандартних операцій продовження доменного імені у відповідній доменній зоні.

3.25. Абонент поінформований про те, що в деяких доменних зонах (наприклад, .EU, .PL, .CZ) відсутній статус "AutoRenewGracePeriod" і домену надається статус "RedemptionPeriod" одразу після закінчення терміну делегування доменного імені в разі відсутності своєчасного продовження послуги.

3.26. Абонент розуміє, що в разі реєстрації міжнародного доменного імені, що входить до списку зарезервованих доменних імен власника доменної зони або доменного імені, що входить до списку преміум-доменів, ціна за реєстрацію буде відрізнятися від стандартної вказаної на сайті Виконавця. Будь-яка акційна знижка або спеціальна цінова пропозиція на сайті Виконавця не може стосуватися преміум-доменів і може використовуватися тільки для стандартних доменних імен, що не входять у преміум-список.

3.27. Заявки на реєстрацію і трансфер доменних імен оброблюються Виконавцем у порядку їх надходження. Дані Правила не встановлюють "періоду одночасності": перша заявка на будь-який домен, що надійшла в чергу, задовольняється, всі інші заявки на цей самий домен - відхиляються.

3.28. Абонент може стати власником доменного імені в зоні .DE, будучи як фізичною, так і юридичною особою. При цьому кожному нерезиденту чи іноземній компанії, які реєструють доменні імена в зоні .DE, необхідно мати у Німеччині так званий "адміністративний контакт". Тобто свого уповноваженого представника, який є резидентом країни і готовий надавати свою поштову адресу для обміну необхідною документацією. Якщо Абонент протягом 4 тижнів після реєстрації домену в зоні .DE не надасть усіх необхідних технічних даних, то делегування йому доменного імені в зоні .DE скасується. Абонент або його "адміністративний контакт" повинен мати реальну адресу, розташовану в Німеччині. При цьому поштова абонентська скринька не може бути в ролі контактної адреси Абонента чи адміністративного контакту.

3.29. Для реєстрації домену в зонах .RU, .РФ, .SU Абонент, окрім інших загальних даних, зобов'язаний вказати серію і номер свого паспорта, ким і коли він виданий, а також дату свого народження. Усі дані мають бути достовірними.

3.30. При делегуванні Абоненту доменного імені в зоні .EU, адміністративним контактом має бути фізична або юридична особа, яка є резидентом Євросоюзу з відповідною адресою прописки або державної реєстрації.

3.31. Реєстрація доменного імені Виконавцем у деяких доменних зонах, де реєстрація пов'язана з ручною перевіркою або обробкою даних Адміністратором доменної зони, може виконуватися до 10 робочих днів із моменту оплати заявки на реєстрацію домену з боку Абонента.

3.32. Абонент згоден із тим, що ні Виконавець, ні Адміністратор, ні Оператор Реєстру не несуть відповідальності за наслідки використання чи неправомірного використання доменних імен Абонентом, у тому числі перед третіми особами, а також при порушенні Абонентом прав третіх осіб.

3.33. Абонент підтверджує, що при використанні сервісу "Захист приватності" його персональні дані, так само як і дані власника доменного імені, можуть і будуть надані компетентним органам у разі надходження відповідного запиту від останніх. У випадку, якщо використання доменного імені пов'язане з можливим порушенням чинного Законодавства, Виконавець залишає за собою право у відмові чи достроковій відмові від надання сервісу приховування даних власника доменного імені в результатах WHOIS-запитів.

3.34. Абонент поінформований і розуміє, що при реєстрації нового доменного імені в міжнародних доменних зонах або при зміні контактної інформації в уже існуючих міжнародних доменних іменах, йому на контактну адресу електронної пошти, вказану у властивостях адміністративного контакту доменного імені, може бути надіслано спеціальний лист із перевірочним посиланням. Перехід за вказаним посиланням підтверджує, що адреса електронної пошти, вказана Абонентом у властивостях контакту доменного імені, коректна і робоча. У разі ігнорування такого листа протягом 14 днів, доменне ім'я може бути тимчасово заблоковане до моменту підтвердження Абонентом контактної адреси електронної пошти.

3.35. Абонент згоден із тим, що будь-яка акційна знижка або спеціальна цінова пропозиція на сайті Виконавця щодо доменних імен поширюється тільки на реєстрацію нових доменів. Операції трансферу та продовження доменних імен оплачуються Абонентом згідно зі стандартною неакційною вартістю, якщо інше не зазначено в умовах чинної акції.

4. Правила використання Віртуального хостингу

4.1. Заборонено розсилати спам та інші види масових розсилок (скрипти, призначені для розсилки повідомлень по форумах, чатах, e-mail і т.д.), підтримувати хакінг, крекінг та інші незаконні дії в мережі Інтернет. У випадку виявлення масових розсилок за допомогою скриптів сайтів, підключень за протоколом SSH або поштових скриньок віртуального хостингу, Виконавець залишає за собою право заблокувати можливість відправки електронної пошти, а також повну або часткову зупинку дії замовленної послуги.

4.2. На сайтах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам України або матеріали, які порушують авторські права третіх осіб (порнографія, піратський контент, матеріали з пропагандою насилля, вбивств, расової ненависті, міжнаціональної ворожнечі тощо).

4.3. У випадках розміщення порноматеріалів або "еротики", оскільки чітку межу між ними визначити неможливо – така ситуація вирішується на розсуд Виконавця.

4.4. Категорично заборонено розміщувати на Віртуальному хостингу різні php-шлюзи, скрипти анонімайзерів, gate і proxy.

4.5. Заборонено використовувати скрипти, що скачують файли з файлообмінників.

4.6. Заборонено встановлення IRC-серверів, IRC-ботів, різноманітних сканерів мережі.

4.7. У рамках будь-якого тарифного плану Віртуального хостингу заборонено розміщувати:

4.7.1. Панелі керування стороннім ПЗ чи серверами;

4.7.2. Системи статистики ігрових серверів;

4.7.3. Веб-сайти, прямо чи опосередковано пов'язані з ігровою тематикою;

4.7.4. Торрент-трекери;

4.7.5. Веб-сайти, що займаються продажем приватних акаунтів (в ігрових ресурсах, у сторонньому ПЗ, у платіжних системах, у поштових системах тощо);

4.7.6. Веб-сайти hyip-проєктів, веб-сайти фінансових пірамід чи веб-сайти, присвячені створенню фінансових пірамід;

4.7.7. Додатки та веб-сайти, що використовуються в зовнішніх серверах або сайтах (соціальні мережі, api для надання будь-якої функціональності);

4.7.8. Веб-сайти, що поширюють, сприяють поширенню або описують виробництво будь-яких наркотичних речовин або сумішей для куріння;

4.7.9. Веб-ресурси, орієнтовані на хакерів;

4.7.10. Фішингові ресурси;

4.7.11. Веб-ресурси політичних рухів і партій, веб-сайти, що мають прямий або опосередкований стосунок до політики;

4.7.12. Веб-сайти присвячені тематиці кардшарінгу або ті, які надають даний сервіс;

4.7.13. Файлообмінні ресурси (файлообмінники, фотохостинги тощо);

4.7.14. Веб-сайти, прямо чи опосередковано пов'язані з продажем будь-яких препаратів, які вимагають ліценції, без відповідної ліцензії;

4.7.15. Веб-сайти лотерей та азартних ігор;

4.7.16. Сайти обміну валют (як реальних, так і електронних);

4.7.17. Програмне забезпечення та скрипти, що займаються скачуванням інформації зі сторонніх ресурсів та сайтів.

4.7.18. Веб-сайти, прямо чи опосередковано пов'язані з терористичними організаціями, що офіційно визнані такими національним чи міжнародним законодавством, а також веб-сайти, пов'язані з антидержавною діяльністю.

4.7.19. Веб-ресурси, прямо чи опосередковано пов'язані з тематикою пропаганди самогубства.

4.8. Заборонено розміщувати на своєму дисковому просторі комп'ютерні віруси будь-яких типів. При виявленні вірусів чи зловмисних скриптів в акаунті користувача Виконавець інформує Абонента про те, що на його хостинг-акаунті було знайдено віруси або інше зловмисне програмне забезпечення, та інформує про необхідність очищення акаунту від даного шкідливого контенту. У разі ігнорування Абонентом повідомлень такого характеру і відсутності відповіді Абонента протягом 24 годин після надсилання сповіщення Виконавець залишає за собою право повного або часткового блокування акаунту Віртуального хостингу Абонента з метою недопущення можливості запуску та експлуатації зловмисного ПЗ на Віртуальному хостингу. При цьому часткове або повне блокування може бути зняте Виконавцем, як тільки Абонент виявить бажання видалити віруси або інше зловмисне ПЗ на своєму хостинг-акаунті.

4.9. Сайти, що розміщені в межах Віртуального хостингу, мають використовувати обчислювальні ресурси серверів хостингу згідно з такими вимогами:

4.9.1. Абонент не має перевищувати максимально допустимого навантаження на центральний процесор хостинг-сервера, що складає 10% в максимальних тарифних планах Віртуального хостингу

4.9.2. Скрипти веб-сайтів Абонента не мають виконувати одиничні SQL-запити до СУБД MySQL і PostgreSQL, що виконуються довше ніж 16 секунд. Для оптимізації часу виконання запитів ми рекомендуємо використовувати індекси таблиць баз даних та оптимізацію коду SQL-запитів

4.9.3. Абонент не повинен встановлювати завдання планувальника CRON для виконання з частотою більшою ніж 1 раз на 5 хвилин

4.9.4. Абонент не повинен використовувати зовнішнє відключення до баз даних MySQL або PostgreSQL, окрім як для обслуговування та адміністрування баз даних

4.9.5. Не допускається запуск процесів за допомогою протоколу SSH або завдань CRON, час виконання яких перевищує 10 хвилин.

4.9.6. У рамках Віртуального хостингу Абонент не повинен запускати власні процеси, що відкривають сокети в режимі LISTEN, або процеси, що виконують роль служб сервера і не передбачають завершення роботи.

4.9.7. Персональні завдання резервного копіювання даних хостинг-акаунтів не повинні виконуватись частіше як один раз на добу.

Хостинг-акаунти, що порушують вищевикладені вимоги до використання ресурсів Віртуального хостингу, можуть бути заблоковані, якщо попередньо ситуація не буде вирішена з Абонентом у бік покращення. Рішенням може бути зміна тарифного плану на більш продуктивний або видалення/оптимізація скриптів, що спричиняють значне навантаження.

4.10. При замовленні Віртуального хостингу в межах безкоштовного тестового періоду, при відсутності фактичної роботи з хостингом з боку Абонента Виконавець залишає за собою право зупинити надання такої послуги.

4.11. Хостинг-акаунти, які регулярно створюють, переміщують або видаляють тисячі файлів, чим помітно знижують загальну продуктивність дискової підсистеми на Віртуальному хостингу, можуть бути повністю або частково заблоковані Виконавцем.

4.12. У межах будь-якого тарифного плану Віртуального хостингу Виконавець формує регулярні резервні копії даних хостинг-акаунту Абонента, якщо сумарна кількість файлів хостинг-аккаунту не перевищує 200000. Дані резервні копії недоступні для видалення Абонентом і не входять до квоти дискового простору, обраного Абонентом тарифного плану Віртуального хостингу, що гарантує можливість відновлення даних Абонента навіть у випадку видалення хостинг-акаунту або втрати будь-яких даних у процесі роботи. Резервні копії даних хостинг-акаунту Абонента зберігаються на серверах Виконавця протягом 30 днів із моменту зупинки надання послуги хостингу і дають можливість відновити роботу сайтів Абонента в разі простроченої оплати Абонентом послуг Віртуального хостингу.

4.13. У рамках всіх тарифів Віртуального хостингу, які включають у себе тарифи послуги Преміум- і Реселінг- хостингу, заборонено зберігати понад 500 000 файлів. При цьому враховуються всі файли хостинг-аккаунту Абонента, включаючи тимчасові файли, файли сайтів, журналів, логів, сесій та електронної пошти. У разі перевищення максимальної кількості файлів Виконавець зобов'язується поінформувати Абонента про даний факт, а Абонент зобов'язується протягом 24 годин привести кількість файлів до дозволених лімітом або перевести свої ресурси на послугу VPS/VDS або Виділеного фізичного сервера. У разі ігнорування Абонентом інформації про перевищення максимальної кількості збережених на хостинг-акаунті файлів Виконавець залишає за собою право у відключенні послуги хостингу до моменту врегулювання інциденту.

4.14. Абоненти окремої послуги Реселінг-хостингу розуміють, що Виконавець не надає прямої технічної, фінансової або адміністративної підтримки клієнтам Абонента. Усі питання клієнтів Абонента, які він не може вирішити самостійно, можуть бути адресовані до служби технічної підтримки Виконавця лише шляхом звернення з контактної адреси електронної пошти або зверненням з особистого кабінету Абонента. Абоненти послуги Реселінг-хостингу усвідомлюють те, що несуть повну відповідальність за дотримання цих Правил надання послуг, а також дії та розміщення даних своїх клієнтів.

4.15. Абонент поінформований і згоден із тим, що в разі істотного перевищення параметрів обраного ним тарифного плану Віртуального хостингу, Виконавець залишає за собою право на самостійне підвищення тарифного плану абонентської послуги хостингу до мінімального тарифу з обраної Абонентом групи тарифів, при якому не буде факту перевищення будь-якого параметра послуги хостингу. Зміна тарифного плану, ініційована Виконавцем, виконується одночасно з перерахунком терміну дії замовленої Абонентом послуги хостингу пропорційно новому встановленому тарифу.

4.16. У випадку, якщо термін дії послуги Віртуального хостингу не був вчасно продовжений, сама послуга призупиняє свою дію. Виконавець проводить видалення послуги хостингу, якщо остання не продовжується Абонентом протягом 20 днів із моменту зупинки. Після цього Виконавець деякий час може на свій власний розсуд зберігати резервні копії послуги хостингу Абонента, але через певний термін Виконавець проводить повне видалення резервних копій. Для відновлення послуги хостингу Абонентом з іще не видаленої резервної копії необхідна наявність в Абонента замовленої та оплаченої мінімум на 1 рік послуги хостингу в тарифному плані, аналогічному раніше зупиненої або видаленої послуги, а також звернення до служби підтримки Виконавця з проханням про відновлення видаленої послуги хостингу зі збереженої резервної копії.

5. Правила використання Віртуальних серверів VPS/VDS, Виділених фізичних серверів, а також послуги Колокації обладнання

5.1. Заборонено використовувати сервери з метою розсилки поштового спаму та інших видів масових розсилок (програмне забезпечення, призначене для розсилки повідомлень по форумах, чатах, e-mail тощо), підтримувати хакінг, крекінг та інші незаконні дії в мережі Інтернет. У випадку виявлення масових спам-розсилок, Виконавець залишає за собою право заблокувати можливість відправки електронної пошти для послуги Абонента.

5.2. На серверах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам України або матеріали, які порушують авторські права третіх осіб (порнографія, піратський контент, матеріали з пропагандою насилля, вбивств, расової ненависті, міжнаціональної ворожнечі тощо).

5.3. У випадках розміщення порноматеріалів або "еротики", оскільки чітку межу між ними визначити неможливо – така ситуація вирішується на розсуд Адміністрації.

5.4. Абоненту заборонено розміщувати на дисковому просторі орендованого сервера комп'ютерні віруси будь-яких типів або зловмисне програмне забезпечення.

5.5. Абонент розуміє і згоден із тим, що в рамках послуги Віртуального виділеного сервера VPS/VDS йому не доступно і не дозволено використання окремих SWAP-партіцій, оскільки використання останніх призводить до суттєвого зниження швидкості роботи дискових підсистем віртуальних серверів та подальшої деградації швидкості роботи віртуальних серверів у цілому.

5.6. Абонент розуміє і згоден із тим, що при проведенні резервного копіювання або створення знімків Віртуальних серверів останні відключаються на час створення резервних копій. Час, протягом якого Віртуальний сервер може бути не доступним, напряму залежть від розміру та активності роботи процессів самого сервера VPS/VDS із його дисковою підсистемою. При малих або середніх навантаженнаях на дискову підсистему VPS/VDS створення знімків або резервних копій проходить абсолютно непомітно для Абонента, оскільки віртуальний сервер при цьому залишається доступним протягом усього часу їх створення.

5.7. Абонент згоден, що без замовлення додаткової послуги резервного копіювання віртуальних серверів повні резервні копії його VPS/VDS створюватися не будуть і будь-який випадок псування інформації на сервері буде безповоротним. Без створення резервних копій у випадку видалення будь-яких даних чи самого сервера відновлення видалених даних буде неможливим.

5.8. Безкоштовний тестовий період не надається в межах лінійки послуг Виділених фізичних серверів.

5.9. Регламентний час надання послуги Виділеного фізичного сервера дорівнює трьом робочим дням із моменту замовлення послуги Абонентом. При цьому час між замовленням і фактичним наданням послуги Абоненту може бути меншим. У разі, коли Виконавець не може надати послуги в термін до трьох робочих днів із моменту замовлення, він зобов'язується попередити Абонента про прогнозовані терміни затримки в наданні послуги Виділеного фізичного сервера.

5.10. Зважаючи на те, що введення в експлуатацію Виділених фізичних серверів пов'язане зі значним витратами людських ресурсів, що направлені на збір, тестування та підготовку обладнання до експлуатації, при можливому поверненні коштів Абоненту з останнього буде стягнуто кошти в еквіваленті 1.5 години послуги Розширеного адміністрування. Розрахунок загальної суми утриманих коштів виконується на підставі актуальної вартості послуги Розширеного адміністрування на момент надходження відповідного запиту від Абонента, при цьому розмір утриманих коштів не може бути меншим за 600 грн.

5.11. При замовленні послуги на безкоштовний тестовий період співробітники служби підтримки Виконавця можуть попросити в Абонента докладний опис запланованих завдань, для яких Абонент замовляє послугу, а також опис параметрів сервера, які цікаві Абоненту і які він планує тестувати.

5.12. Безкоштовний тестовий період користування сервісом не може бути наданий під наступні цілі:

5.12.1. Розміщення ігрових сервісів.

5.12.2. Розміщення proxy, vpn або будь-яких інших служб, які дозволяють використовувати сервер як вузол доступу до мережі Інтернет.

5.12.3. Розсилка електронної пошти.

5.12.4. Робота на сервері у веб-браузері або будь-якому іншому HTTP клієнті із сторонніми ресурсами в мережі Інтернет.

5.13. При замовленні послуги в межах безкоштовного тестового періоду і при відсутності будь-яких дій із боку Абонента Виконавець залишає за собою право зупинити надання такої послуги.

5.14. Безкоштовний тестовий період надається Абоненту тільки при зазначенні повних і реальних ПІБ власника акаунту. Виконавець залишає за собою право попросити скан-копії паспорта чи свідоцтва про народження Абонента для перевірки правдивості вказаних ним даних.

5.15. Термін безкоштовного тестового періоду може бути зміненим Виконавцем як у більшу, так і в меншу сторону на власний розсуд або у випадках, якщо Виконавець впевнений, що наданого тестового періоду Абоненту достатньо для перевірки характеристик та продуктивності послуги.

5.16. Для серверів, замовлених у рамках безкоштовного тестового періоду, з метою зробити неможливою розсилку спаму проводиться блокування відправлення електронної пошти. Обмеження на відправлення пошти може бути знято тільки після оплати послуги Абонентом.

5.17. Віртуальний виділений сервер VPS/VDS або Виділений фізичний сервер заборонено використовувати для DoS/DDoS-атак або інших шкідливих дій, а також дій, заборонених законодавством України.

5.18. Поновлення зупиненої за несвоєчасну оплату послуги Виділеного фізичного сервера виконується з дати, до якої раніше був оплачений та активний виділений сервер. Період, протягом якого сервер був неоплачений або вимкнений, але в той самий час збережений за Абонентом, підлягає повній оплаті при поновленні.

5.19. Абонент поінформований і розуміє, що використання виділених серверів без відмовостійких дискових підсистем RAID загрожує втратою даних на сервері внаслідок відмови основного жорсткого диску або твердотільного SSD-накопичувача. Виконавець не несе жодної відповідальності за втрату даних Абонента і не компенсує жодних прямих чи непрямих збитків Абонента у випадку такої відмови. При цьому Виконавець зобов'язується виконати заміну пошкодженого носія інформації на робочий аналогічний накопичувач в узгоджений з Абонентом час.

5.20. Розміщуючи обладнання в рамках послуги колокації, Абонент розуміє і згоден із такими характеристиками типорозмірів обладнання, що прямо позначається на вартості послуги:

5.20.1. 1U Rack – ширина 19 дюймів (482,6 мм), висота 1,719 дюймів (43,7 мм), глибина до 900 мм

5.20.2. MINI TOWER – ширина до 178 мм, довжина до 432 мм, висота до 432 мм

5.20.3. TOWER – ширина до 255 мм, довжина до 482 мм, висота до 585 мм

5.21. Абонент колокаціонного сервісу розуміє та згоден, що проведення будь-яких дій із розміщеним обладнанням, які можуть спричинити порушення пломб, зокрема демонтажні роботи, можливі тільки за письмовим погодженням із Виконавцем мінімум за 1 робочий день до планованої дати візиту. Дії та роботи з обладнанням Абонента, які не спричиняють порушення пломб або демонтажу обладнання, можливо проводити, погодивши візит у ЦОД TheHost не менш ніж за 1 годину до планованого часу візиту.

5.22. Виконавець гарантує надання Абоненту послуги Колокаціонного сервісу та сервісу Виділених фізичних серверів підключення за запитом системи зовнішнього управління IP-KVM. Регламентний час очікування надання системи зовнішнього IP-KVM - до 24 годин з моменту запиту Абонента. У разі наявності черги запитів на підключення, регламентний час очікування надання IP-KVM може бути збільшено Виконавцем, про що Абонент буде додатково проінформований.

5.23. Абонент розуміє і згоден з тим, що у разі відсутності своєчасної оплати колокаційної послуги більш ніж на 2 (два) місяці, обсяг останньої може бути зменшений у вигляді відключення розміщуваного обладнання від мережі Інтернет та електроживлення. Зміна обсягу сервісу, що надається, не впливає на частоту і розмір регулярних списань коштів за колокаційну послугу.

5.24. Абонент розуміє та погоджується з тим, що у разі відсутності своєчасної оплати колокаційної послуги більш ніж на 12 (дванадцять) місяців, обладнання, розміщене в рамках неоплаченої послуги, може перейти у власність Виконавця з одночасним розірванням чинного Договору за згодою сторін.

5.25. Доступ до системи зовнішнього IP-KVM надається безкоштовно Абоненту на термін до 24 годин з моменту передачі Абоненту параметрів доступу системи IP-KVM. Виконавець залишає за собою право в відключенні доступу до зовнішнього IP-KVM в будь-який момент після проходження 24 годин з моменту передачі параметрів доступу IP-KVM, якщо інше не було обумовлено з Абонентом.

5.26. Надання системи зовнішнього IP-KVM на термін більше 72 годин можливий за окремим запитом Абонента і на платній основі з розгляду вартості кожних 24 годин використання зовнішнього IP-KVM в розмірі 400 грн.

6. Особливі умови і відповідальність сторін

6.1. Дані, які стосуються питань комерційної співпраці Абонентів та хостинг-провайдера і реєстратора доменних імен TheHost – кількість Абонентів, кількість зареєстрованих доменних імен, сума оплати, строки та умови виконання замовлень, логіни та паролі до послуг і сервісів тощо є конфіденційними. Ця інформація не продається/не передається третім особам за жодних обставин. Винятки з цього правила можуть бути зроблені лише за рішенням судової інстанції.

6.2. Виконавець не гарантує абсолютної безперебійності чи безпомилковості Послуг і не надає гарантії того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всіх розумних зусиль із метою недопущення цього.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, завданий Абоненту внаслідок використання або неможливості користування Послугами, або завданий унаслідок помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій чи інших причин. Виконавець не гарантує отримання пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийому пошти.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

6.5. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет шляхом наданих Виконавцем Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів і послуг, що поширюються його ресурсами в мережі Інтернет.

6.6. Виведення коштів із рахунку в особистому кабінеті можливе лише за письмовою заявою Абонента на ім'я Керівництва Виконавця, окрім тих випадків, коли виведення передбачає переведення коштів, зарахованих на рахунок в особистому кабінеті виключно за партнерською програмою. При цьому мінімальна сума для виведення коштів, отриманих за партнерською програмою, становить 100 грн, а саме виведення коштів не може бути виконано частіше ніж 1 раз на 1 календарний місяць. Виведення здійснюється протягом 1-3 банківських днів із моменту подачі заявки на виведення коштів. Рахунки програми реселінгу виведення коштів у будь-якій формі не передбачають.

6.7. Дострокова відмова від використання послуг Виконавця, відповідно до Закону України про захист прав споживачів, можлива тільки протягом перших 14 днів із моменту початкового замовлення послуги. Продовження сервісу не є початковим замовленням, тому, при розгляді заявки про дострокову відмову від використання послуг Виконавця, дати можливих операцій продовження розглядатися не будуть. Повернення коштів Виконавцем здійснюється виключно тим же способом, яким Абонент здійснив оплату послуг. Повернення коштів за послуги, з моменту замовлення яких пройшло понад 14 днів, неможливе.

6.8. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб Абонент має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додаванням до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до крадіжки, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на згаяний час, Абонент має звернутися у відповідні слідчі та правоохоронні органи.

6.9. Виконавець не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх осіб про втрату Абонентом доступу і за можливі наслідки, що виникли внаслідок відсутності такого попередження.

6.10. Виконавець комунікує з Абонентом тільки шляхом звернень з особистого кабінету або через електронну пошту, надіслану з контактного e-mail Абонента. Контактним e-mail вважається адреса, вказана в реєстраційній базі на офіційному веб-сайті Виконавця. Абонент може попросити змінити контактний e-mail у реєстраційній базі при вході у службову область (особистий кабінет) на офіційному веб-сайті Виконавця.

6.11. Абонент зобов'язаний своєчасно сплачувати послуги Виконавця згідно з тарифами обраних послуг. Дізнатися строки дії замовленої послуги і, в разі необхідності, продовжити її Абонент може в особистому кабінеті. У разі неможливості Абонентом своєчасно сплатити послуги Виконавця, останній може надати Абоненту відстрочку платежу. Для отримання відстрочки Абоненту необхідно написати лист на finance@thehost.ua із зазначенням свого логіна і того, що платіж за послугу тимчасово затримується. Виконавець може дати відстрочку Абоненту, але не довше ніж 7 календарних днів. Якщо оплата послуг не проводиться Абонентом своєчасно, то прострочена послуга блокується, а через 7 календарних днів - видаляється.

6.12. Зміна тарифного плану абонентської послуги, за наявності технічної можливості, може бути здійснена за бажанням Абонента, але не частіше 1 разу на 1 добу. При зміні тарифного плану абонентської послуги строк дії останньої змінюється пропорційно новому обраному тарифному плану. Зміна тарифного плану не пов'язана з будь-якими додатковими фінансовими взаємовідносинами і регламентується виключно зміною періоду замовленого Абонентом сервісу.

6.13. Абонент розуміє, що будь-яка оплачена або замовлена ним послуга діє до дати, що вказана в особистому кабінеті як дата, до якої діє послуга. У випадку, якщо Абонент вчасно не подовжив послугу або увмікнув автоподовження, але не поповнив баланс в особистому кабінет на необхідну для подовження послуги суму, остання буде зупинена о 9:00 (дев'ятій годині) ранку дати, до якої діє сервіс.

6.14. Включення та активація послуги, оплата якої була прострочена Абонентом, здійснюється тільки після оплати простроченої послуги. При цьому сервіс продовжується на максимальний строк у межах коштів, внесених на рахунок Абонентом. При цьому максимальним строком продовження будь-якої послуги хостингу є 1 місяць, тому продовжити хостинг на менший період (день, тиждень тощо) - неможливо.

6.15. При замовленні будь-якого тарифного плану Віртуального хостингу, Віртуального сервера VPS/VDS або Виділеного фізичного сервера, щоб унеможливити шахрайські операції, Абонент підтверджує свій контактний номер телефону шляхом введення коду підтвердження, отриманого за допомогою СМС-повідомлення. Контактний номер телефону також може бути підтверджено при зверненні до Служби підтримки Абонентів. Контактним номером Абонента може бути тільки унікальний номер телефону, що не був раніше доданий як контактний для будь-якого іншого абонента TheHost.

6.16. Абонент проінформований та дає свою згоду Виконавцю на надання технічної та інформаційної підтримки, що включає інформацію розміщену на веб-сайті Виконавця, телефонні комунікації, електронну пошту та звернення у Кабінеті клієнта, з використанням будь-якої мови із наступного переліку: українська, російська, англійська.

6.17. У випадку втрати Абонентом параметрів доступу до особистого кабінету він може відновити доступ шляхом звернення до Служби підтримки Виконавця з контактної електронної пошти, зазначеної раніше Абонентом у властивостях свого акаунту. Якщо Абонент, із різних причин, загубив доступ до своєї контактної електронної пошти, то відновлення доступу може бути здійснено шляхом відправки Виконавцем параметрів доступу в СМС-повідомленні на перевірений у пункті 6.15. контактний номер телефону Абонента. Якщо Абонент втратив доступ і до контактного номеру телефону, то відновлення доступу може бути виконано тільки шляхом офіційної письмової заяви, відправленої на поштову адресу Виконавця. Якщо Абонентом є фізична особа, то до заяви обов'язково додаються копії 1 та 2 сторінок паспорта або свідоцтва про народження фізичної особи. Якщо Абонент є юридичною особою, то необхідно надати копії свідоцтва про державну реєстрацію, а на його заяві має бути печатка організації і підпис уповноваженої особи. При цьому не допускається відправлення заяви і скан-копій вищезазначених документів шляхом електронної пошти або системи особистого кабінету. Документи мають бути відправлені тільки в паперовому вигляді.

6.18. Абонент поінформований про необхідність дотримання ділової етики при зверненні до Служби підтримки абонентів. Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні базової та технічної підтримки у випадку, якщо Абонент дозволяє собі звернення в хамському тоні, з використатнням нелітературних виразів або з переходом на особистості щодо співробітників служби підтримки.

6.19. Виконавець залишає за собою право у відмові Абоненту на надання послуг, замовлених у межах безкоштовного тестового періоду. Виконавець інформує про те, що він може не уточнювати і не повідомляти Абоненту причин можливої відмови в наданні безкоштовного тестового періоду користування сервісом.

6.20. Будь-яка акційна знижка або спеціальна цінова пропозиція на сайті Виконавця передбачає можливість замовлення або продовження дії послуги за спеціальною ціною тільки протягом терміну дії акційної знижки або спеціальної цінової пропозиції. Вартість продовження послуги, замовленої або продовженої раніше за акційною ціною, дорівнює стандартній ціні замовлення або продовження послуги в її тарифному плані.

6.21. При отриманні скарги (abuse) на ресурси Абонента, Виконавець зобов'язується переслати таку скаргу в особистий кабінет Абонента. Абонент зобов'язується відреагувати на отриману скаргу в строк до 24 годин, що в обов'язковій формі передбачає письмову відповідь на запит із текстом скарги в особистому кабінеті по суті викладених до нього вимог. У разі ігнорування Абонентом скарги в особистому кабінеті Виконавець залишає за собою право в безстроковому відключенні послуги Абонента, що стала причиною скарги. Відключення послуги може здійснюватися Виконавцем до повного врегулювання інциденту з боку Абонента.

6.22. Гарантія випущених SSL-сертифікатів здійснюється виключно центром сертифікації і забезпечується лише коштами сертифікаційного центру. Усі питання, пов'язані з гарантійними випадками SSL, вирішуються Абонентом у прямій взаємодії із сертифікаційним центром. Виконавець не здійснює розгляду питань гарантійних випадків SSL- сертифікатів, не несе відповідальності за можливі втрати Абонента в разі настання гарантійного випадку, а також не виступає посередником у переговорах між Абонентом і центром сертифікації.

6.23. Виконавець не зберігає у себе всю інформацію про платіжні картки. Такі технічні особливості зберігання даних в особистому кабінеті гарантують неможливість доступу до повного набору даних платіжних карток, що складаються з номера картки, терміну дії та захисного коду CVV/CVV2.

6.24. Додані Абонентом платіжні картки можуть бути використані системою особистого кабінету Виконавця для швидкої оплати послуг за допомогою методу оплати «Моя платіжна картка», а також автоматичного продовження сервісів та послуг, для яких Абонент ввімкне властивість Автоподовження.

6.25. Сервіс Виконавця МПК дозволяє Абоненту підключати необмежену кількість власних банківських карток, тому при проведенні операцій автоматичного продовження послуг, сервіс Виконавця формуватиме оплату, використовуючи їхню унікальну властивість “Пріоритет”, яка прямо пропорційно вказує на порядок опитування платіжних карток при спробі виконати автоматичний платіж.

6.26. Вимоги систем безпеки диктують необхідність обов'язкової верифікації кожної платіжної карти, що додається в МПК, за допомогою технології 3D-Secure. Додатково, технічні вимоги до процедури верифікації накладають обмеження на використання доданої до МПК платіжної картки, яка не може бути використана як платіжний засіб в особистому кабінеті Виконавця протягом перших 15 хвилин після ініціалізації процедури верифікації картки.

6.27. Технологія безпеки 3D-Secure, при оплаті послуг за допомогою методу оплати “Моя платіжна картка”, може бути активована або деактивована з боку Виконавця за письмовим зверненням Абонента. Додатково Виконавець залишає за собою право змінювати властивість використання технології 3D-Secure на власний розсуд, на підставі вимог безпеки, системи інтернет-еквайрингу або МПС.

6.28. При виявленні можливих шахрайських операцій із платіжними картками в системі МПК або надходженням скарг на платіжні операції, Виконавець залишає за собою право одностороннього блокування платіжної картки у сервісі МПК із передачею додаткових відомостей правоохоронним органам України.

6.29. Виконавець гарантує можливість Абоненту видалити свою платіжну картку із сервісу МПК, а також у будь-який момент часу керувати використанням своєї раніше доданої до МПК картки для проведення автоматичного продовження сервісів та послуг.

6.30. Абонент ознайомився і згоден з тим, що при одночасному настанні закінчення терміну дії послуги, для якої Абонент ввімкнув властивість Автоподовження, а також за наявності доданої в сервіс МПК картки з включеною властивістю автоподовження, з останньої будуть списані кошти на користь продовження послуги на строк, який Абонент встановив її властивості продовження.

6.31. Абонент підтверджує та приймає на себе всі ризики, пов'язані з роботою сервісу МПК, а також усвідомлює неможливість коректної роботи сервісу МПК, якщо додана в розділі «Мої платіжні картки» платіжна картка втратить свої платіжні властивості, що включає, але не обмежує: закінчення терміну дії платіжної картки, будь-яке блокування платіжних операцій за карткою, зміна реквізитів платіжної картки, нестаток балансу платіжної картки, збої у роботі МПС, а також блокування платіжних операцій по картці системою еквайрингу внаслідок підозри виконання можливих шахрайських дій зі сторони платника.

6.32. Успішно виконані платежі автоподовження за допомогою сервісу "Мої платіжні картки", а також платежі з методом оплати "Моя платіжна картка" підпадають під загальні правила повернення коштів, описані в Правилах надання послуг Виконавця та Договорі публічної оферти.

6.33. Абонент підтверджує, що видалення картки з сервісу МПК у жодному разі не може бути підставою для скасування раніше успішно проведених через сервіс МПК оплати та транзакції.


Порушення вищевикладених Правил Абонентом може призвести до блокування роботи його послуг. Виконавець має на меті недопущення таких інцидентів на практиці, через що наполегливо просить Абонента не порушувати вищевикладених Правил.