6.3.6 Визначення яка папка займає місце або i-node

Підключившись по SSH можна перевірити скільки зайнято місця у відсотках командою:

  1. df -h

Наступна команда покаже скільки займають місця папки в корені:

  1. du --max-depth = 1 -h /

Наступна команда покаже скільки зайнято i-node (дрібних файлів) у відсотках:

  1. df -i

Наступна команда видасть папки, в яких знаходиться найбільше файлів із сортуванням та кількістю файлів:

  1. find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq-c | sort -k 1 -n

Наступна команда виведе суму inode із вкладеннями вказаної папки:

  1. find /var/www/user/data -type f | wc -l

Підтримуються такі аргументи:

  • -user user виведе кількість inode користувача user
  • -group group виведе кількість inode групи group