3.8.3 Не вдається налаштувати HTTPS у движку сайту

При використанні зв’язки веб-сервісів NginX та Apache2, просте включення SSL у Joomla/WordPress може бути нетривіальним. Викликано це тим, що за такої архітектури NginX виступає в ролі Reverse SSL Proxy, а самі скрипти відпрацьовують у розрізі змінних оточення Apache2, який не ініціалізує змінну HTTPS=on, необхідну PHP скриптам для “розуміння” того, що вони працюють за протоколом HTTPS.

Щоб виправити це, необхідно під root додати до секції <VirtualHost> конфіга Apache2 наступний рядок:

SetEnvIfNoCase X-Forwarded-Proto https HTTPS=on

Конфіг Apache2